ZZP Bashing 3.0!

Ik kan u zeggen dat ik de afgelopen dagen chagrijnig rondloop. Nee, eigenlijk ben ik woest. Het onlangs gepubliceerde artikel in de Volkskrant (9 april jl.) was de aanleiding. Duizenden zzp’ers kunnen de dupe worden van doorgeschoten belastingcontroles. Over het algemeen betreft dit hardwerkende zzp’ers in de ICT en Bouw die door de Belastingdienst streng worden gecontroleerd.

Het doel is om de schijnzelfstandigheid onder zzp’ers aan te pakken. De Belastingdienst beroept zich op beeldvorming. Cijfers en statistieken zijn ver te zoeken. Cijfers rammelen ook nog eens aan alle kanten. Er is een aanname dat 10% van de zzp’ers een verkapte arbeidsrelatie heeft en derhalve geen gebruik mag maken van ondernemer gerelateerde fiscale maatregelen. Het Kabinet denkt honderden miljoenen euro’s mis te lopen aan sociale premies en belastingen. Mooi verhaal, maar het enige onderzoek dat daadwerkelijk is gedaan levert andere cijfers op. Onderzoekers aan de Erasmus Universiteit toonden aan dat van alle zzp¹ers slechts 1 tot 2% structureel en weloverwogen werkt als schijnzelfstandige en dan meestal op initiatief van de werkgever. Slechts eenzesde van de schatting gemaakt door de Belastingdienst.

Het is begrijpelijk dat men schijnconstructies aan wil pakken. Gedwongen zzp-schap ten gunste van slecht willende opdrachtgevers is iets wat niemand voorstaat.

Ik geef u een voorbeeld uit de praktijk om aan te tonen wat er mis gaat; de Belastingdienst is strenger toezicht gaan uitvoeren op het zzp-schap in bijvoorbeeld de onderwijssector. Vanwege de uitingen die door de Belastingdienst zijn gedaan, heeft de HBO-Raad in het bekostigd onderwijs aangegeven niet meer met zzp’ers aan de slag te gaan. Experts die van buiten naar binnen worden gehaald om studenten aansluiting te geven met het werkveld. Zelfs de veelgeroemde topsectoren, welke alsmaar aangeven dat aansluiting bij het beroepenveld essentieel is, missen hierdoor de boot. De VAR verklaringen worden onder vuur gelegd en mogelijk ingetrokken. Angst wordt gezaaid. De studenten, het onderwijs en last but not least de zzp’ers missen de boot.

Maar liefst 1200 ambtenaren zijn vrij gespeeld om dit “onrecht” aan te pakken. Stelsel denken en weg kijken van nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsveld zetten de toon.

De oplossing is echter voor handen. Voer de definitie van de Bewust Economisch Zelfstandigen (BEZ) in die door PZO is aangedragen. Schaf het urencriterium af en ga uit van een omzetdoelstelling. Houd op met de doorgeslagen regeldruk. En voer een structurele aanpassing door binnen het gehele stelsel, inclusief een pensioenvoorziening passend bij de wensen van zzp’ers.

PZO zet haar lobbykracht momenteel volop in om bovenstaande te realiseren en politiek Den Haag op koers te brengen.

Esther Raats-Coster
Voorzitter PZO

Posted under algemeen

This post was written by admin on April 23, 2014

Tags:

Belastingplan leidt tot kaalslag ZZP’ers en run op bijstand

Het op 18 juni 2013 gepresenteerde belastingplan van Commissie Van Dijkhuizen betekent een kaalslag onder de ZZP’ers met een laag inkomen en een run op de bijstand. Dat stelt Stichting ZZP Nederland na bestudering van het rapport Commissie Van Dijkhuizen ‘Naar een activerender belastingstelsel’.

In het rapport stelt de commissie dat de zelfstandigenaftrek kan worden geschrapt. Hierdoor moeten zelfstandigen een extra belasting gaan betalen van ca. € 2700,-. Voor pas gestarte zelfstandigen is de klap nog groter: zij zullen bijna € 3500,- moeten inleveren door het schrappen van de startersaftrek. Voor ZZP’ers met een beperkt inkomen is dat zonder meer desastreus.

Het enige dat nog rest is de bijstand

Volgens Stichting ZZP Nederland, de grootste belangenbehartiger van ZZP’ers, zullen zelfstandigen met een laag inkomen al snel het hoofd niet meer boven water kunnen houden en worden zij linea recta verwezen naar de bijstand.

Veel zelfstandigen zijn de laatste jaren een eigen bedrijf begonnen om niet in een uitkeringssituatie te belanden, maar om zelf in hun inkomen te voorzien. Ook al is dat een laag inkomen, de ZZP’er heeft daar vrede mee. Dat is een groep mensen waar we trots op dienen te zijn in plaats van ze weg te zetten als belastingprofiteurs. Als de nieuwe belastingplannen doorgevoerd worden betekent dit het einde van veel zelfstandigen. Het enige dat dan nog rest is de bijstand die men probeerde te ontvluchten, daarbij gestimuleerd door de overheid die deze groep mensen nu het moeras induwt.

140.000 banen?
Volgens Commissie Van Dijkhuizen, die het rapport liet doorrekenen door het CBP moet het nieuwe belastingstelsel tot 140.000 nieuwe banen leiden, maar waardoor die banen zullen ontstaan is nergens in het rapport te ontdekken. Veel van de startende ZZP’ers zijn behoorlijk ouder dan 45 jaar en worden door bedrijven niet meer aangenomen vanwege hun leeftijd en de vergrote kans op uitval door arbeidsongeschiktheid en de financiële gevolgen daarvan voor de werkgever.

Door de (nog steeds) starre ontslagregeling worden vaste contracten bijna niet meer afgesloten, tijdelijke contracten worden na drie jaar niet meer verlengd. Mensen worden wel na drie contracten naar huis gestuurd om de periode af te wachten waarop ze weer mogen worden aangenomen zonder een vast contract. Daarnaast durven werkgevers het risico voor een vast contract niet aan vanwege de onzekere economische ontwikkelingen.

Sombere toekomst voor ondernemers

De vooruitzichten van grotere ondernemers lijken ook niet bijster rooskleurig. Zo moeten ondernemers met een Besloten Vennootschap over hun reserves jaarlijks vermogensbelasting gaan betalen. Daarnaast maakt de commissie zich ook sterk voor weer een btw-verhoging. In de privésector wordt de hypotheekrenteaftrek gemaximaliseerd naar 37% en wordt de zorgtoeslag rechtstreeks op de rekening van de zorgverzekeraars gestort.

Stichting ZZP Nederland is van mening dat het rapport van Commissie Van Dijkhuizen ‘Naar een activerender belastingstelsel’ van een erg theoretische benadering getuigt en niet van een frisse blik op veranderingen en stimulering die onze economie zo nodig heeft.

Voorstel ZZP Nederland

Al jaren pleit Stichting ZZP Nederland voor aanpassing van de zelfstandigenaftrek. Afschaffen kan, mits dit voor de lage inkomens gecompenseerd wordt in de MKB-winstvrijstelling. Zo heeft men aftrek naarmate men winst maakt, daar is ondernemen voor bedoeld.

 

 

Bron: ZZP Nederland - Johan Marrink | Datum van publicatie: 18-06-2013

Posted under algemeen

This post was written by admin on June 19, 2013

Tags:

Inhuren ZZP’ers houd het tijdelijk


 

 

 

 

Posted under algemeen

This post was written by admin on May 4, 2013

Tags:

Vooral ZZP’er investeert in opleiding

Zelfstandigen zonder personeel investeren vaker in hun eigen opleiding en ontwikkeling dan ondernemers met personeel.

Dat blijkt maandag uit onderzoek van ING onder 550 ondernemers. Terwijl ongeveer 90 procent van de zzp’ers in eigen opleiding en ontwikkeling investeert, doet 79 procent van de ondernemers met personeel dit.

Driekwart van de ondernemers investeert op jaarbasis tot 1500 euro in zichzelf. Hoe groter het bedrijf, hoe minder er in eigen kennis en ontwikkeling gestoken wordt.

Meer dan de helft van de ondervraagden laat weten dit jaar evenveel in het opleidingsbudget te investeren als drie jaar geleden. De crisis speelt bij de beslissing om wel of niet te investeren in de eigen ontwikkeling nauwelijks een rol.

Negen op de tien ondernemers met personeel investeren in de opleiding en ontwikkeling van hun werknemers. Het opleidingsbudget bedraagt hier eveneens tot 1500 euro op jaarbasis.

Posted under algemeen

This post was written by admin on April 27, 2013

Tags:

Wettelijke betaaltermijnen tussen bedrijven in wet vastgelegd

Stichting ZZP Nederland is verheugd over de nieuwe maatregel waardoor bedrijven onderling sneller moeten gaan betalen. Nu komt het nog veel voor dat opdrachtgevers betaling aan ZZP’ers zo lang mogelijk uitstellen en de zelfstandige in een moeilijke positie drukken. Vanaf 16 maart 2013 moeten bedrijven, zonder dat er iets is vastgelegd over de betalingstermijn, facturen binnen dertig dagen aan elkaar betalen.

Afwijken van betaaltermijn moet schriftelijk worden vastgelegd

Indien van de betalingstermijn wordt afgeweken moet dit in een overeenkomst worden vastgelegd tot een maximumtermijn van 60 dagen. Hiervan mag niet worden afgeweken tenzij aangetoond kan worden dat een langere betaaltermijn voor geen van beide partijen nadelig is. Voor opdrachten die de overheid uitbesteedt dient de overheid altijd binnen 30 dagen te betalen, hiervan mag vrijwel niet van worden afgeweken.

Indien een tegenpartij de factuur niet of te laat betaalt mag u een standaardvergoeding voor incassokosten gaan berekenen zonder hiervoor een aanmaning te sturen. Het minimumbedrag van de incassokosten is € 40,-. Daarnaast mag u bij handelstransacties na dertig dagen ook nog een wettelijke rente berekenen van 7,75%.

Posted under algemeen

This post was written by admin on February 23, 2013

Tags:

De ZZP Film

Posted under algemeen

This post was written by admin on August 7, 2012

Tags:

VCA** vereist

In de bouw en GWW branche is het hebben van een VCA-VOL certificaat voor ZZP’ers vanuit de nieuwe regelgeving (normering) een eis. Aannemers, opdachtgevers voor ZZP’ers dienen hier op toe te zien.

Posted under algemeen

This post was written by admin on August 3, 2012

Tags:

Vakantie?

Veel Zelfstandigen Zonder Personeel zijn aan vakantie toe, aan de andere kant zijn veel Zelfstandigen Zonder Personeel op zoek naar werk. ZZP Centrale is het open GRATIS platform voor en door ZZP’ers, een gelukkige trend is dat overheden, gemeenten, Hoogheemraad en waterschappen veel hebben geïnvesteerd in de zogenaamde marktplaatsen. Veel aangeboden werkzaamheden zijn op een ander niveau als de werkzaamheden op de ZZP Centrale. Als de typisch uitvoerende functies ook op deze marktplaatsen te vinden zijn is ZZP Centrale overbodig. Hieronder  een overzicht van alle aanbieders.

Gemeenten

 1. Deventer
 2. Meppel
 3. Dordrecht (Drechtsteden)
 4. Alphen a/d Rijn
 5. Amersfoort
 6. Hoogeveen
 7. de Wolden
 8. Slochteren
 9. Hoogezand-Sappemeer
 10. Amsterdam (diverse gemeentelijke Diensten)
 11. Capelle a/d Ijssel (reintegratie)
 12. Alkmaar (Milieu)
 13. ’s-Hertogenbosch
 14. Haarlemmermeer (Ingenieurs)
 15. Woerden
 16. Zuidplas

Provincies/Regio’s

 1. Werken in Gelderland
 2. Flex West-Brabant
 3. Provincie Noord-Brabant (de Provincie zelf)
 4. Werken in Friesland
 5. Provincie Groningen/ Inhuur Noord
 6. Provincie Drenthe
 7. Provincie Zuid-Holland (Civiele techniek)
 8. Inkoopsamenwerking regio Haaglanden
 9. Stadsgewest Haaglanden
 10. Inhuur Groene Hart (Gouda, Waddinxveen)
 11. Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiden (Servicepunt71)
 12. Provincie Limburg ( regio Zuid)
 13. Provincie Limburg (regio Noord en Midden)
 14. Provincie Limburg (de Provincie zelf voor Infraprojecten)
 15. Provincie Flevoland

Ministeries

 1. Defensie (medisch personeel)

Waterschappen

 1. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland)
 2. Brabantse Delta (ICT)
 3. Reest & Wieden en Velt & Vecht

ZBO’s (Zelfstandige bestuursorganen)

 1. UWV
 2. Sociale Verzekeringsbank
 3. CBS (ICT en coaching)
 4. College voor Zorgverzekeringen (ICT)
 5. Inkoop Politie Noord-West (IPNW) t.w. 4 politieregio’s, te weten Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland
 6. Haven van Rotterdam
 7. NS (ICT)
 8. Agentschap NL (Financieel)
 9. Brainport Development (Projectleiders)
 10. Amsterdamse Innovatiemotor (projectmanagement, communicatie)
 11. Veiligheidsregio Haaglanden
 12. RIVM
 13. Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst

Zorginstellingen

 1. Zuwe Hofpoort ziekenhuis Woerden
 2. Haga Ziekenhuis Den Haag
 3. VUmc/AMC

Onderwijs

 1. Hogeschool Leiden (ICT)

In ieder geval alle bezoekers van ZZP Centrale een hele prettige en ontspannen vakantie.

Posted under algemeen

This post was written by admin on July 25, 2012

Tags: